Rapportages

Financial report 2020-2022

2020:
Beginsaldo 2020
657.86
Eindsaldo 2020
782.66
Ontvangen 370.2
Uitgaven -245.46
Reserve project Duncan op spaarekening 1947.45

2021:

Beginsaldo
782.66
Eindsaldo
430.54
Ontvangen
60
Uitgaven
-394.92
Reserve project Duncan op spaarekening 1947.45
2022:

Beginsaldo
430.54
Eindsaldo
142.82
Reserve op spaarrekening project Duncan
1947.45
Ontvangen
1360.28
Uitgaven
1681.16