Rapportages

Financial report 2020-2023

2023
Beginsaldo: 109.66
Eindsaldo: 4200.37
Beginsaldo spaarrekening: 1947.45
Eindsaldo spaarekening: 1735.76
Rente ontvangen spaarrekening: 14.31

Ontvangen donaties: 5638
Bankkosten: 229.06
Website kosten: 93.01
Vergoeding vrijwilligers: 150
Onkosten event: 1065.63
Vergoeding onkosten vrijwilligers: 235.29

2022:
Beginsaldo:430.54
Eindsaldo:142.82
Reserve op spaarrekening boek project Duncan:1947.45
Ontvangen:1360.28
Uitgaven:1681.16

2021
Beginsaldo:782.66
Eindsaldo:430.54
Ontvangen:60
Uitgaven:-394.92
Reserve boek project Duncan op spaarekening: 1947.45

2020:
Beginsaldo:657.86
Eindsaldo:782.66
Ontvangen: 370.2
Uitgaven:-245.46
Reserve boek project Duncan op spaarekening: 1947.45