Agenda

Beste vrienden,

Waar gaan wij heen….?

Nou, op zaterdag 25 november 2023 gaan wij een conferentie organiseren in den Haag ter eren van 20 jaar URI Nederland en de toekomst van vrouwenrechten.

Graag nodigen wij jullie uit om mee te doen als gast.

Wat is de opzet?
– een programma bieden met diverse lezingen en workshops rond het thema ‘Vrouwenrechten’.
– een kleine markt met stands met informatie van diverse organisaties die bezig houden met mensen- en vrouwenrechten

Het programma:

Hanna Mitra Rambaran opent onze conferentie en Artie Narain van de Brahma Kumaris zal de spirituele opening doen.
Keynote speaker: Lenne Baboeram, GroenLinks Den Haag, spreekt over Vrouwenemancipatie
We zijn ook erg blij dat Ari van Buuren, Bart ten Broek en Morgana Sythove werpen een terugblik op 20-jaar URI Nederland, met een speciale focus op Annie Imbens die toen al sterk stond voor de rol van de vrouw. Onze middag wordt afgesloten met een interactieve sessie, “In dialoog” – met de Women’s Group uit Amsterdam onder leiding van Sheela Vyas, Artie Narain en Carola Goodwin. Vanuit hun ervaring via gesprek en dialoog willen we mensen inspireren op dit gebied en helpen nadenken over ‘waar gaan we heen?’; wat is er nodig om onze focus en energie de komende jaren te richten?

Algemene informatie:

De locatie is Podium B, 5de etage, Openbare Bibliotheek Spui 68, 2511 BT Den Haag
Het is volledig rolstoeltoegangelijk.
Met OV: Den Haag CS is op 5-minuten afstand met de tram – 2-3-4 of 6 of 12 minuten loopafstand.
Tijd: 13:00 – 16:30 uur
Entree: is gratis, maar een donatie is altijd welkom!Aanmelding is noodzakelijk i.v.m. met het registreren aantal bezoekers :
Stuur ons een email: info@unitedreligions.nl
onder vermelding van je naam (en evt. overige deelnemers)Als je niet kan komen is het toch mogelijk een DONATIE te maken!
Bankdetails: URI Nederland, NL74INGB0004639168

We rekenen op je steun. Alvast bedankt!
Tot zaterdag 25 november in Den Haag,

hartelijke groeten.
Ari, Bart, Carola, Duncan, Hanna Mitra, Kasta, Morgana & Salman

Dear URI friends
Where are we going/ waar gaan we heen…?

Well, on Saturday, November 25, 2023 we will organize a conference in The Hague to celebrate 20 years of URI Netherlands and look at the future of Women’s Rights.
We would like to invite you to join us as a guest.

What is the intention?
– to offer a program with various lectures and workshops on the theme ‘Women’s Rights’.
– there will be a small market with stands with information from various organizations involved in human and women’s rights

The program:
Hanna Mitra Rambaran opens our conference and Artie Narain from the Brahma Kumaris will provide the spiritual opening.
Keynote speaker: Lenne Baboeram, GroenLinks The Hague, is speaking about Women’s Emancipation
We are also very pleased that Ari van Buuren, Bart ten Broek, and Morgana Sythove will be looking back on 20 years of URI Netherlands, with a special focus on Annie Imbens, one of the founding members of URI NL who was already a strong advocate for the role of women.

Our afternoon ends with an interactive session, “In dialogue” – with the Women’s Group from Amsterdam led by Sheela Vyas & Arti Narain and Carola Goodwin. Three women with different experiences with womens rights. Through various conversations and dialogue we want to inspire people and help them think about ‘where are we going?’; what is needed to direct our focus and energy in the coming years?
General information:

The location: Podium B, Fifth Floor Openbare Bibliotheek, Spui 68, 2511 BT The Hague
It is fully accessible by wheelchair.
By public transport: The Hague CS is 5 minutes away by tram – 2-3-4 or 6, or within 12 minutes walking distance.
Time: 1:00 PM – 4:30 PM
Entrance: is free, but a donation is always welcome!

Registration is necessary due to checking the number of visitors:
Send us an email: info@unitedreligions.nl
stating your name (and possibly other participants)

If you can’t come, it is still possible to make a DONATION!
Bank details:

URI Netherlands,
NL74INGB0004639168
BIC INGBNL2AXXX

We are counting on your support. Thank you in advance!
Looking forward to seeing you Saturday, November 25 in The Hague,

In peace and gratitude,
Ari, Bart, Carola, Duncan, Hanna Mitra, Kasta, Morgana & Salman