Welkom op onze website

Hier vindt u een overzicht van het werk van United Religions Initiative Nederland.

21 september, Internationale Dag van Vrede

Elk jaar wordt op 21 september over de gehele wereld aandacht besteed aan de door de Verenigde Naties uitgeroepen internationale dag van de vrede. URI NL kwam op die dag bij elkaar bij de Natuurtuin in Ede. Daar hield kunstenaar Salman Ezzammoury een expositie met schilderijen die de Corona pandemie op uiteenlopende wijze belichten. Het thema van de openlucht tentoonstelling was Vrijheid. Voor dit thema is bewust gekozen vanwege de aansluiting bij 75 jaar bevrijding in Europa.

Onder de bezielende leiding van Salman werkten leden van URI NL aan een kunstwerk, waarbij de nadruk lag op ‘creatieve samenwerking’. Het resultaat was een prachtig kleurenpalet gebaseerd op ieders eigen spirituele inspiratie. In een geest van vriendschap en vrede brachten leden van URI NL de boodschap van deze internationale dag in beeld.

Klik op de afbeelding voor de videopresentatie.

United Religions Initiative (URI) – opgericht in april 2003– is een groeiende wereldwijde gemeenschap en heeft tot doel het stimuleren van duurzame interreligieuze samenwerking; het beëindigen van religieus gemotiveerd geweld en het realiseren van culturen van vrede, gerechtigheid en heelwording voor de Aarde en alle levende wezens.

Wat doen we?


Wij initiëren en ondersteunen bijeenkomsten die ons doel vorm geven. Wij helpen mensen om een coöperatie cirkel op te zetten.Wij zijn op allerlei fronten zichtbaar in de samenleving.

Waarom wij?


Wij zijn mensen die verschillende geloven belijden en spirituele tradities aanhangen. Wij zijn er van overtuigd dat we door nauw samen te werken, een bijdrage kunnen leveren aan een vreedzame samenleving waar respect en tolerantie de boventoon voeren.

Maak een Coöperatie Cirkel

Coöperatie Cirkels (CC) brengen mensen uit diverse religiën, spirituele expressies en inheemse tradities samen. Het doel is om duurzame interfaith samenwerking op te zetten, een eind te maken aan religieus ingegeven geweld en te werken aan een samenleving waarin er plaats is voor Recht, Vrede en Heling voor de Aarde en haar bewoners.