UNITED RELIGIONS INITIATIVE

“ Building Global Interfaith Cooperation”

Het United Religions Initiative (URI) – sinds april 2003 in Nederland – is een groeiende wereldwijde gemeenschap, die als doel heeft het stimuleren van duurzame interreligieuze samenwerking; het beëindigen van religieus gemotiveerd geweld en het realiseren van culturen van vrede, gerechtigheid en heelwording voor de Aarde en alle levende wezens.

Sinds juni 1996 hebben duizenden mensen meegewerkt aan de totstandkoming van URI. Het is een organisatie, gebaseerd op gemeenschappelijke spirituele waarden en gericht op het welzijn van iedereen. Mensen afkomstig uit verschillende culturen en tradities zetten zich in voor een organisatie, die bestaat uit zelfstandig opererende lokale groepen die wereldwijd verbonden zijn.

Verspreid over de gehele wereld werken vrouwen en mannen van verschillende religieuze, spirituele en inheemse stromingen en tradities aan de totstandkoming van duurzame wereldwijde samenwerking. De oprichting van URI versterkt de hoop en het uitzicht van mensen op een betere wereld. Het is een wereld waar de waarden en lessen van de grote wijsheids-tradities mensen tot gids dienen en waar mensen elkaars geloof respecteren. Een wereld waar gewone mensen vanuit hun geestelijke rijkdom en passie samenwerken aan heelwording en een hoopvolle toekomst ten behoeve van onze wereldgemeenschap.

United Religions Initiative(URI) is opgericht door de episcopaalse bisschop Bill Swing te San Francisco in 2000. De doelen zijn:

het stimuleren van duurzame interreligieuze samenwerking

het beëindigen van religieus gemotiveerd geweld

en het realiseren van culturen van vrede, gerechtigheid een heel wording voor de Aarde en alle levende wezens.

Dit alles begint volgens URI aan de basis van de samenleving, bij jezelf!

WIJ NODIGEN U UIT

-om met andere vrouwen en mannen uit verschillende religieuze en spirituele stromingen samen te komen

-om gezamenlijk de weg te gaan tot een beter verstaan van de ander en van zichzelf

-om de lessen van de grote wijsheidstradities te benutten en elkaars geloof te respecteren

-om spirituele krachten te bundelen en samen te werken voor een hoopvolle toekomst, het verleden te helen en vrede te stichten

-om religieus gemotiveerd geweld werelwijd een halt toe te roepen en te gaan van passie naar compassie

-om waar u woont of werkt te bouwen aan een cultuur van vrede, gerechtigheid een heelwording van deAarde met al haar levende wezens.

 

URI Nederland is sinds 2003 actief met een landelijk stuurgroep (ook zelf een CC) met als taak:

-het bevorderen van onderling contact van de aangesloten Cooperation Cirkels in Nederland en Europa en wereldwijd en ook de wereld organisatie van URI

– door ontmoetingen en vieringen te organiseren en initiatieven in Nederland en door de netwerk van URI

-het samenwerken met andere interreligieuze organisaties en initiatieven in Nederland

-het adviseren en bevorderen van interreligieuze gespreksgroepen

 

 U kunt zelf beginnen door een Cooperation Cirkel te vormen

  • Met anderen: collega’s, geloofsgenoten een kring van zeven mensen te vormen; wij noemen dat een Cooperation Cirkel
  • In die CC mensen met minstens drie verschillende levensbeschouwingen aanwezig te laten zijn; onder levensbeschouwingen verstaan wij religies, spirituele stromingen, humanisme en inheemse tradities
  • Een doelstelling van uw CC vast te stellen: elkaar eerst beter leren kennen en daarna bijvoorbeeld iets te gaan bijdragen aan het welzijn van de plek waar u woont of een project dat u samen vaststelt.
  • In uw gesprekken zowel de verwonding door en aan anderen als de verwondering aan bod te laten komen, kortom dat wat u bezielt of gelooft ook te beproeven op zijn uitwerking
  • Anderen hierover te vertellen en te stimuleren hetzelfde te doen.