Welkom op onze website

Hier vindt u een overzicht van het werk van United Religions Initiative Nederland.

GEBED maart 2020

Wij, vanuit URI-NL,

Bidden elk vanuit

Onze eigen traditie en

Levensbeschouwing

Wij bidden in verbondenheid

Met elkaar.

Voor de wereld en voor Nederland.

Voor de mensen in de zorg.

Voor alle mensen die nog steeds

Aan het werk zijn, zodat wij

Boodschappen kunnen halen

Of post ontvangen.

Voor onze regering en iedereen

Die op zoek is naar oplossingen

Om onze veiligheid te garanderen.

Het Coronavirus houdt ons

Allen in de greep.

We zien familie, kennissen, vrienden

Worstelen om in leven te blijven.

We voelen de machteloosheid

Bij het heengaan van onze geliefden.

We zien eenzaamheid en uitsluiting.

We bidden voor oplossingen.

Wij bidden dat wij een nieuwe

wereld orde mogen maken.

Wij hebben hoop voor de toekomst!

Die hoop willen wij met u delen.


Ari, Bart, Carola, Duncan, Hanna Mitra,

Janakinatha, Mala, Morgana, Salman.


In hoop verbonden


Wereldwijd verbonden


United Religions Initiative (URI) – opgericht in april 2003– is een groeiende wereldwijde gemeenschap en heeft tot doel het stimuleren van duurzame interreligieuze samenwerking; het beëindigen van religieus gemotiveerd geweld en het realiseren van culturen van vrede, gerechtigheid en heelwording voor de Aarde en alle levende wezens.

Wat doen we?


Wij initiëren en ondersteunen bijeenkomsten die ons doel vorm geven. Wij helpen mensen om een coöperatie cirkel op te zetten.Wij zijn op allerlei fronten zichtbaar in de samenleving.

Waarom wij?


Wij zijn mensen die verschillende geloven belijden en spirituele tradities aanhangen. Wij zijn er van overtuigd dat we door nauw samen te werken, een bijdrage kunnen leveren aan een vreedzame samenleving waar respect en tolerantie de boventoon voeren.

Maak een Coöperatie Cirkel

Coöperatie Cirkels (CC) brengen mensen uit diverse religiën, spirituele expressies en inheemse tradities samen. Het doel is om duurzame interfaith samenwerking op te zetten, een eind te maken aan religieus ingegeven geweld en te werken aan een samenleving waarin er plaats is voor Recht, Vrede en Heling voor de Aarde en haar bewoners.