Kerngroep

Voorzitter : Hanna Mitra Rambaran

Secretaris : Morgana Sythove

Penningmeester : Carola Goodwin


Leden :

Duncan Wielzen

Janakinatha Dasa

Mala Walage


Ereleden:

Ari van Buuren

Bart ten Broek


Kerngroep URI Nederland in vergadering bij Scientology Church