World Interfaith Harmony Week 2022

Op donderdag 3 februari om 20.00 uur CET organiseren URI-NL & PFI de bijeenkomst

URI & PFI 'Harmony of life.. living together peacefully'

In het kader van de World Interfaith Harmony Week / WIHW slaan URI Netherlands en PFI de handen ineen en organiseren ze een online bijeenkomst “Harmonie in het leven... vreedzaam samenleven... ”
De kwestie van interreligieuze dialoog en de taal die men gebruikt om eerlijke en positieve gesprekken aan te gaan en te beginnen, is een onderwerp dat altijd aanwezig is.
Is de taal van vredestichters bijvoorbeeld in harmonie met vredesopbouw?
Of werken we soms contraproductief door de ene groep aan te vallen ten gunste van de andere? Hoe kunnen we productief werken met blijvende resultaten?
Gastspreker Sande Hart spreekt over “The Problem of Interfaith Community Building”
Morgana geeft een presentatie, 'In harmonie met spirituele tradities - Bridget & het festival van Imbolc'
Er zal ook gelegenheid zijn om gedichten, muziek en verhalen te delen over Imbolc en je eigen ervaringen met vredesopbouw.
Kom en doe mee met dit WIHW-evenement!
Iedereen is welkom, maar registratie is noodzakelijk, stuur me een e-mail op: morgana@paganfederation.org


English below

As part of the World Interfaith Harmony Week / WIHW, URI Netherlands and PFI are joining forces and organising an online gathering “Harmony in life... living together peacefully... ”
The issue of interfaith dialogue and the language one uses in order to engage and initiate honest and positive conversations is a topic that is ever-present.
Is the language of peacebuilders, for example, in harmony with peacebuilding?
Or are we sometimes working counter-productively by attacking one group in favour of another? How can we work productively with enduring results?
Guest speaker Sande Hart will be talking about “The Problem of Interfaith Community Building”
Morgana will be giving a presentation, ‘In harmony with spiritual traditions - Bridget & the festival of Imbolc ’
There will also be an opportunity to share poems, music and stories celebrating Imbolc and your own experiences of peace-building.
Come and join us for this WIHW event!
Everyone is welcome but registration is necessary, please email me at: morgana@paganfederation.org


Vrijheid, Vrede, Vriendschap – ‘Vestijn’ URI Nederland

Op 14 maart 2020 organiseren wij een inspiratiedag in Westhoffhuis, Lunteren, waarin ontmoeting en inspiratie centraal staan ook voor samenwerkingspartners.- Een programma met diverse lezingen en workshops rond het thema Vrijheid, Vrede, Vriendschap

-Een kleine markt met stands met informatie van diverse organisaties die bezig houden met Vrijheid, Vrede, Vriendschap

We zijn erg blij dat Jos Douma , Speciaal gezant voor religie en levensovertuiging als keynote spreker aanwezig zal zijn.

Maya Fridman / celliste en Farid Sheek / muzikant uit Iran komen ons versterken met een muzikaal verhaal.

Francien van Overbeeke-Rippen, Stichting Trialoog en Rich Eduard van Stichting Aliran verzorgen een lezing. Stichting Aliran verzorgt ook een workshop.

Gerthe Lamers gaat in op het Handvest voor Compassie .

Jongeren uit Den Haag van de ISKCON zullen een spirituele bijdrage doen. Mala Wallage presenteert haar ervaringen met het Jongerenkamp 2018/19.

Algemene informatie:

De locatie is Westhoffhuis, Dorpsstraat 28, 6741 AL Lunteren:

Het is volledig rolstoeltoegangelijk. Er is een bar waar ook eenvoudige lunches worden verzorgd. Er is voldoende parkeerruimte. Met OV: Station Lunteren is op 5-minuten loopafstand.

Tijd: 10:00 - 18:00 uur

Entree gasten: op basis van een donatie, richtlijn: EUR 10

AANMELDINGEN:

Stuur ons een email: info@unitedreligions.nl

onder vermelding van je naam (en evt. overige deelnemers)

Gaarne een DONATIE maken, richtlijn EUR 10 per persoon

Bankdetails: NL74INGB0004639168 URI Nederland

Als je niet kan komen is het toch mogelijk een DONATIE te doen!

We rekenen op je steun.

Alvast bedankt!

Hartelijke groeten.

Ari, Bart, Carola, Duncan, Hanna Mitra, Janakinatha, Mala & Morgana

Stichting URI Nederland


Email: info@unitedreligions.nl

Beste URI-vrienden,


15-jarig jubileum van Stichting United Religions Initiative Nederland (URI NL)

Misschien is het uw aandacht ontsnapt maar ... we hebben heel wat te vieren en wel op

Datum: 29 september 2018

Locatie: Wibautstraat 112, 1091 GP AMSTERDAM

Tijd: 13:30, inloop

Aanvang programma 14:00 - 17:00 uur

We houden wij een symposium met als thema: “Vrede en verzoening”/ “Peace and Reconciliation”.

Wij willen u graag uitnodigen voor een bijzondere Interfaith viering.

.

Frigga Asraaf zal de openingsceremonie verzorgen met de Vlam voor vrede - Flame of Frith:

“Wij vragen voormoeders en voorvaders van de vele tradities,levensopvattingen, geloofsovertuigingen en stromingen die deze goede aarde rijk is...”

Na een korte terugblik “15 jaar URI Nederland” van de voorzitter van URI - Hanna Mitra - gaan wij verder met het thema “vrede en verzoening”.


Wij nemen afscheid van Merel Remmerswaal die jarenlang als penningmeester heeft gefungeerd bij URI en bedanken haar voor haar inzet als penningmeester. Ook willen we onze nieuwe penningmeester Carola Goodwin verwelkomen.

Wij zijn verheugd om te melden dat Wies Houweling onze key-note speaker is. Zij is vrijzinnig theologe. Ze schrijft, "De vrede in onze samenleving staat onderdruk; er is steeds grotere ongelijkheid tussen rijk en arm (wereldwijd, maar ook in Nederland). Er is steeds meer discriminatie en racisme.... Falen van de democratie. Mensen voelen zich niet gehoord en voelen zich niet betrokken bij het grotere geheel van de samenleving. Welke rol speelt religie hierin? Hoe komen we echt in gesprek? Wat is deep democracy? Waar halen we onze profetische spiritualiteit vandaan?"


Na de lezing van Wies, wordt iedereen uitgenodigd voor een dialoog over ‘Vrede en verzoening’. o.l.v. de Amsterdamse vrouwengroep van de de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies/ RLRA, tevens een cooperation circle van URI.

Hoe kunnen wij ons verzoenen met sommige dingen uit onze verleden? Wat is verzoening? Hoe kunnen wij in harmonie en vrijheid samenleven? Wat betekent vrede voor jou?


Wij hopen u te verwelkomen op deze bijzondere middag en zien uw aanmelding graag tegemoet.


Hartelijke groeten,

Kerngroep URI Nederland:

Hanna Mitra, Morgana, Carola

Ari, Bart, Duncan, Mala en Janakinatha


AANMELDING

Voor meer informatie en het aanmelden:

Email: info@unitedreligions.nl

In verband met een beperkte ruimte is het noodzakelijk om aan te melden en wel vóór 27 september graag!


Wij vragen een kleine bijdrage van 10 euro voor de kosten. Meer mag natuurlijk ook!

Dit is aftrekbaar.


Bank gegevens: URI NEDERLAND, NL74INGB0004639168

O.v.v. "15-jubileum URI NL + uw eigen naam"


Hartelijk dank voor uw steun!


Uitwisselingsprogramma Nederland-Bulgarije

Nederlandse en Bulgaarse jongeren ontmoeten elkaar

In de zomervakantie gaat het gebeuren. Tot twee keer toe elkaar ontmoeten. We gaan eerst met het vliegtuig naar Bulgarije, een land met een rijk cultuur-historisch verleden. Een land ook, waar mensen van verschillende windstreken eeuwenlang vreedzaam met elkaar samenleven. Een groep Bulgaarse jongeren wil graag kennismaken met Nederlandse jongeren. Vier dagen lang zullen zij de rijkdom van hun land laten zien, leuke plekjes om te bewonderen, ontspanning, dans en nog meer gezelligheid. Maar het belangrijkste wat zij willen is vriendschap tussen Europese jongeren, tussen jullie en hen.

Om een idee van het jongerenkamp te krijgen, kijk op de website van Bridges .


English challenge

De Bulgaarse jongeren spreken hun eigen taal met een eigen alfabet dat er heel ander uitziet dan van ons. Je kunt het vergelijken met het Russisch. Engels is voor hen een vreemde taal. Maar toch gaan ze hun best doen om alle dagen met jou in het Engels te praten. Durf jij dat aan, die English challenge?


Hollands glorie

Een week na terugkeer uit Bulgarije komen de Bulgaarse jongeren op bezoek naar Nederland. Dan gaan wij met hen vier dagen doorbrengen in het Stay Okay hotel in Den Haag. En laten wij op ons beurt zien hoe mooi Nederland is. En dat Den Haag een wereldstad is, waar je mensen ontmoet uit alle windstreken. Een stad die meer te bieden heeft dan alleen tulpen, kaas en klompen. Een stad met belangrijke nationale en internationale gebouwen zoals het Vredespaleis.


Heb je er zin in, wees er dan snel bij en meld je aan!

We vertrekken op 16 juli naar Bulgarije en keren op 20 juli terug. Daarna ontvangen wij onze Bulgaarse vrienden en vriendinnen op 27 juli met een verrassings welkomstdiner. Vier dagen trekken wij samen op en op 31 juli zwaaien we ze weer uit, wanneer zij naar huis terugkeren.


Voor aanmelding en meer informatie over dit jongerenkamp neem je gerust contact op met Duncan Wielzen. Tel. 06-28327571 of dr.wielzen@p4ev.nl. Wees er snel bij want er kunnen maximaal 15 jongeren meedoen. En enkele zijn je al voor.


Duncan Wielzen


World Interfaith Harmony Week 2018

Interreligieus Beraad Segbroek organiseert diverse activiteiten: 29 januari en 3 februari 2018

Lees het programma van 3 februari 2018 hier .

Lees het verslag van de dialoogtafels hier


Beste URI-vrienden,


15-jarig jubileum van Stichting United Religions Initiative Nederland (URI NL)

Misschien is het uw aandacht ontsnapt maar ... we hebben heel wat te vieren en wel op

Datum: 29 september 2018

Locatie: Wibautstraat 112, 1091 GP AMSTERDAM

Tijd: 13:30, inloop

Aanvang programma 14:00 - 17:00 uur

We houden wij een symposium met als thema: “Vrede en verzoening”/ “Peace and Reconciliation”.

Wij willen u graag uitnodigen voor een bijzondere Interfaith viering.

.

Frigga Asraaf zal de openingsceremonie verzorgen met de Vlam voor vrede - Flame of Frith:

“Wij vragen voormoeders en voorvaders van de vele tradities,levensopvattingen, geloofsovertuigingen en stromingen die deze goede aarde rijk is...”

Na een korte terugblik “15 jaar URI Nederland” van de voorzitter van URI - Hanna Mitra - gaan wij verder met het thema “vrede en verzoening”.


Wij nemen afscheid van Merel Remmerswaal die jarenlang als penningmeester heeft gefungeerd bij URI en bedanken haar voor haar inzet als penningmeester. Ook willen we onze nieuwe penningmeester Carola Goodwin verwelkomen.

Wij zijn verheugd om te melden dat Wies Houweling onze key-note speaker is. Zij is vrijzinnig theologe. Ze schrijft, "De vrede in onze samenleving staat onderdruk; er is steeds grotere ongelijkheid tussen rijk en arm (wereldwijd, maar ook in Nederland). Er is steeds meer discriminatie en racisme.... Falen van de democratie. Mensen voelen zich niet gehoord en voelen zich niet betrokken bij het grotere geheel van de samenleving. Welke rol speelt religie hierin? Hoe komen we echt in gesprek? Wat is deep democracy? Waar halen we onze profetische spiritualiteit vandaan?"


Na de lezing van Wies, wordt iedereen uitgenodigd voor een dialoog over ‘Vrede en verzoening’. o.l.v. de Amsterdamse vrouwengroep van de de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies/ RLRA, tevens een cooperation circle van URI.

Hoe kunnen wij ons verzoenen met sommige dingen uit onze verleden? Wat is verzoening? Hoe kunnen wij in harmonie en vrijheid samenleven? Wat betekent vrede voor jou?


Wij hopen u te verwelkomen op deze bijzondere middag en zien uw aanmelding graag tegemoet.


Hartelijke groeten,

Kerngroep URI Nederland:

Hanna Mitra, Morgana, Carola

Ari, Bart, Duncan, Mala en Janakinatha


AANMELDING

Voor meer informatie en het aanmelden:

Email: info@unitedreligions.nl

In verband met een beperkte ruimte is het noodzakelijk om aan te melden en wel vóór 27 september graag!


Wij vragen een kleine bijdrage van 10 euro voor de kosten. Meer mag natuurlijk ook!

Dit is aftrekbaar.


Bank gegevens: URI NEDERLAND, NL74INGB0004639168

O.v.v. "15-jubileum URI NL + uw eigen naam"


Hartelijk dank voor uw steun!


Uitwisselingsprogramma Nederland-Bulgarije

Nederlandse en Bulgaarse jongeren ontmoeten elkaar

In de zomervakantie gaat het gebeuren. Tot twee keer toe elkaar ontmoeten. We gaan eerst met het vliegtuig naar Bulgarije, een land met een rijk cultuur-historisch verleden. Een land ook, waar mensen van verschillende windstreken eeuwenlang vreedzaam met elkaar samenleven. Een groep Bulgaarse jongeren wil graag kennismaken met Nederlandse jongeren. Vier dagen lang zullen zij de rijkdom van hun land laten zien, leuke plekjes om te bewonderen, ontspanning, dans en nog meer gezelligheid. Maar het belangrijkste wat zij willen is vriendschap tussen Europese jongeren, tussen jullie en hen.

Om een idee van het jongerenkamp te krijgen, kijk op de website van Bridges .


English challenge

De Bulgaarse jongeren spreken hun eigen taal met een eigen alfabet dat er heel ander uitziet dan van ons. Je kunt het vergelijken met het Russisch. Engels is voor hen een vreemde taal. Maar toch gaan ze hun best doen om alle dagen met jou in het Engels te praten. Durf jij dat aan, die English challenge?


Hollands glorie

Een week na terugkeer uit Bulgarije komen de Bulgaarse jongeren op bezoek naar Nederland. Dan gaan wij met hen vier dagen doorbrengen in het Stay Okay hotel in Den Haag. En laten wij op ons beurt zien hoe mooi Nederland is. En dat Den Haag een wereldstad is, waar je mensen ontmoet uit alle windstreken. Een stad die meer te bieden heeft dan alleen tulpen, kaas en klompen. Een stad met belangrijke nationale en internationale gebouwen zoals het Vredespaleis.


Heb je er zin in, wees er dan snel bij en meld je aan!

We vertrekken op 16 juli naar Bulgarije en keren op 20 juli terug. Daarna ontvangen wij onze Bulgaarse vrienden en vriendinnen op 27 juli met een verrassings welkomstdiner. Vier dagen trekken wij samen op en op 31 juli zwaaien we ze weer uit, wanneer zij naar huis terugkeren.


Voor aanmelding en meer informatie over dit jongerenkamp neem je gerust contact op met Duncan Wielzen. Tel. 06-28327571 of dr.wielzen@p4ev.nl. Wees er snel bij want er kunnen maximaal 15 jongeren meedoen. En enkele zijn je al voor.


Duncan Wielzen


World Interfaith Harmony Week 2018

Interreligieus Beraad Segbroek organiseert diverse activiteiten: 29 januari en 3 februari 2018

Lees het programma van 3 februari 2018 hier .

Lees het verslag van de dialoogtafels hier


Beste URI-vrienden,


15-jarig jubileum van Stichting United Religions Initiative Nederland (URI NL)

Misschien is het uw aandacht ontsnapt maar ... we hebben heel wat te vieren en wel op

Datum: 29 september 2018

Locatie: Wibautstraat 112, 1091 GP AMSTERDAM

Tijd: 13:30, inloop

Aanvang programma 14:00 - 17:00 uur

We houden wij een symposium met als thema: “Vrede en verzoening”/ “Peace and Reconciliation”.

Wij willen u graag uitnodigen voor een bijzondere Interfaith viering.

.

Frigga Asraaf zal de openingsceremonie verzorgen met de Vlam voor vrede - Flame of Frith:

“Wij vragen voormoeders en voorvaders van de vele tradities,levensopvattingen, geloofsovertuigingen en stromingen die deze goede aarde rijk is...”

Na een korte terugblik “15 jaar URI Nederland” van de voorzitter van URI - Hanna Mitra - gaan wij verder met het thema “vrede en verzoening”.


Wij nemen afscheid van Merel Remmerswaal die jarenlang als penningmeester heeft gefungeerd bij URI en bedanken haar voor haar inzet als penningmeester. Ook willen we onze nieuwe penningmeester Carola Goodwin verwelkomen.

Wij zijn verheugd om te melden dat Wies Houweling onze key-note speaker is. Zij is vrijzinnig theologe. Ze schrijft, "De vrede in onze samenleving staat onderdruk; er is steeds grotere ongelijkheid tussen rijk en arm (wereldwijd, maar ook in Nederland). Er is steeds meer discriminatie en racisme.... Falen van de democratie. Mensen voelen zich niet gehoord en voelen zich niet betrokken bij het grotere geheel van de samenleving. Welke rol speelt religie hierin? Hoe komen we echt in gesprek? Wat is deep democracy? Waar halen we onze profetische spiritualiteit vandaan?"


Na de lezing van Wies, wordt iedereen uitgenodigd voor een dialoog over ‘Vrede en verzoening’. o.l.v. de Amsterdamse vrouwengroep van de de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies/ RLRA, tevens een cooperation circle van URI.

Hoe kunnen wij ons verzoenen met sommige dingen uit onze verleden? Wat is verzoening? Hoe kunnen wij in harmonie en vrijheid samenleven? Wat betekent vrede voor jou?


Wij hopen u te verwelkomen op deze bijzondere middag en zien uw aanmelding graag tegemoet.


Hartelijke groeten,

Kerngroep URI Nederland:

Hanna Mitra, Morgana, Carola

Ari, Bart, Duncan, Mala en Janakinatha


AANMELDING

Voor meer informatie en het aanmelden:

Email: info@unitedreligions.nl

In verband met een beperkte ruimte is het noodzakelijk om aan te melden en wel vóór 27 september graag!


Wij vragen een kleine bijdrage van 10 euro voor de kosten. Meer mag natuurlijk ook!

Dit is aftrekbaar.


Bank gegevens: URI NEDERLAND, NL74INGB0004639168

O.v.v. "15-jubileum URI NL + uw eigen naam"


Hartelijk dank voor uw steun!


Uitwisselingsprogramma Nederland-Bulgarije

Nederlandse en Bulgaarse jongeren ontmoeten elkaar

In de zomervakantie gaat het gebeuren. Tot twee keer toe elkaar ontmoeten. We gaan eerst met het vliegtuig naar Bulgarije, een land met een rijk cultuur-historisch verleden. Een land ook, waar mensen van verschillende windstreken eeuwenlang vreedzaam met elkaar samenleven. Een groep Bulgaarse jongeren wil graag kennismaken met Nederlandse jongeren. Vier dagen lang zullen zij de rijkdom van hun land laten zien, leuke plekjes om te bewonderen, ontspanning, dans en nog meer gezelligheid. Maar het belangrijkste wat zij willen is vriendschap tussen Europese jongeren, tussen jullie en hen.

Om een idee van het jongerenkamp te krijgen, kijk op de website van Bridges .


English challenge

De Bulgaarse jongeren spreken hun eigen taal met een eigen alfabet dat er heel ander uitziet dan van ons. Je kunt het vergelijken met het Russisch. Engels is voor hen een vreemde taal. Maar toch gaan ze hun best doen om alle dagen met jou in het Engels te praten. Durf jij dat aan, die English challenge?


Hollands glorie

Een week na terugkeer uit Bulgarije komen de Bulgaarse jongeren op bezoek naar Nederland. Dan gaan wij met hen vier dagen doorbrengen in het Stay Okay hotel in Den Haag. En laten wij op ons beurt zien hoe mooi Nederland is. En dat Den Haag een wereldstad is, waar je mensen ontmoet uit alle windstreken. Een stad die meer te bieden heeft dan alleen tulpen, kaas en klompen. Een stad met belangrijke nationale en internationale gebouwen zoals het Vredespaleis.


Heb je er zin in, wees er dan snel bij en meld je aan!

We vertrekken op 16 juli naar Bulgarije en keren op 20 juli terug. Daarna ontvangen wij onze Bulgaarse vrienden en vriendinnen op 27 juli met een verrassings welkomstdiner. Vier dagen trekken wij samen op en op 31 juli zwaaien we ze weer uit, wanneer zij naar huis terugkeren.


Voor aanmelding en meer informatie over dit jongerenkamp neem je gerust contact op met Duncan Wielzen. Tel. 06-28327571 of dr.wielzen@p4ev.nl. Wees er snel bij want er kunnen maximaal 15 jongeren meedoen. En enkele zijn je al voor.


Duncan Wielzen


World Interfaith Harmony Week 2018

Interreligieus Beraad Segbroek organiseert diverse activiteiten: 29 januari en 3 februari 2018

Lees het programma van 3 februari 2018 hier .

Lees het verslag van de dialoogtafels hier


Beste URI-vrienden,


15-jarig jubileum van Stichting United Religions Initiative Nederland (URI NL)

Misschien is het uw aandacht ontsnapt maar ... we hebben heel wat te vieren en wel op

Datum: 29 september 2018

Locatie: Wibautstraat 112, 1091 GP AMSTERDAM

Tijd: 13:30, inloop

Aanvang programma 14:00 - 17:00 uur

We houden wij een symposium met als thema: “Vrede en verzoening”/ “Peace and Reconciliation”.

Wij willen u graag uitnodigen voor een bijzondere Interfaith viering.

.

Frigga Asraaf zal de openingsceremonie verzorgen met de Vlam voor vrede - Flame of Frith:

“Wij vragen voormoeders en voorvaders van de vele tradities,levensopvattingen, geloofsovertuigingen en stromingen die deze goede aarde rijk is...”

Na een korte terugblik “15 jaar URI Nederland” van de voorzitter van URI - Hanna Mitra - gaan wij verder met het thema “vrede en verzoening”.


Wij nemen afscheid van Merel Remmerswaal die jarenlang als penningmeester heeft gefungeerd bij URI en bedanken haar voor haar inzet als penningmeester. Ook willen we onze nieuwe penningmeester Carola Goodwin verwelkomen.

Wij zijn verheugd om te melden dat Wies Houweling onze key-note speaker is. Zij is vrijzinnig theologe. Ze schrijft, "De vrede in onze samenleving staat onderdruk; er is steeds grotere ongelijkheid tussen rijk en arm (wereldwijd, maar ook in Nederland). Er is steeds meer discriminatie en racisme.... Falen van de democratie. Mensen voelen zich niet gehoord en voelen zich niet betrokken bij het grotere geheel van de samenleving. Welke rol speelt religie hierin? Hoe komen we echt in gesprek? Wat is deep democracy? Waar halen we onze profetische spiritualiteit vandaan?"


Na de lezing van Wies, wordt iedereen uitgenodigd voor een dialoog over ‘Vrede en verzoening’. o.l.v. de Amsterdamse vrouwengroep van de de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies/ RLRA, tevens een cooperation circle van URI.

Hoe kunnen wij ons verzoenen met sommige dingen uit onze verleden? Wat is verzoening? Hoe kunnen wij in harmonie en vrijheid samenleven? Wat betekent vrede voor jou?


Wij hopen u te verwelkomen op deze bijzondere middag en zien uw aanmelding graag tegemoet.


Hartelijke groeten,

Kerngroep URI Nederland:

Hanna Mitra, Morgana, Carola

Ari, Bart, Duncan, Mala en Janakinatha


AANMELDING

Voor meer informatie en het aanmelden:

Email: info@unitedreligions.nl

In verband met een beperkte ruimte is het noodzakelijk om aan te melden en wel vóór 27 september graag!


Wij vragen een kleine bijdrage van 10 euro voor de kosten. Meer mag natuurlijk ook!

Dit is aftrekbaar.


Bank gegevens: URI NEDERLAND, NL74INGB0004639168

O.v.v. "15-jubileum URI NL + uw eigen naam"


Hartelijk dank voor uw steun!


Uitwisselingsprogramma Nederland-Bulgarije

Nederlandse en Bulgaarse jongeren ontmoeten elkaar

In de zomervakantie gaat het gebeuren. Tot twee keer toe elkaar ontmoeten. We gaan eerst met het vliegtuig naar Bulgarije, een land met een rijk cultuur-historisch verleden. Een land ook, waar mensen van verschillende windstreken eeuwenlang vreedzaam met elkaar samenleven. Een groep Bulgaarse jongeren wil graag kennismaken met Nederlandse jongeren. Vier dagen lang zullen zij de rijkdom van hun land laten zien, leuke plekjes om te bewonderen, ontspanning, dans en nog meer gezelligheid. Maar het belangrijkste wat zij willen is vriendschap tussen Europese jongeren, tussen jullie en hen.

Om een idee van het jongerenkamp te krijgen, kijk op de website van Bridges .


English challenge

De Bulgaarse jongeren spreken hun eigen taal met een eigen alfabet dat er heel ander uitziet dan van ons. Je kunt het vergelijken met het Russisch. Engels is voor hen een vreemde taal. Maar toch gaan ze hun best doen om alle dagen met jou in het Engels te praten. Durf jij dat aan, die English challenge?


Hollands glorie

Een week na terugkeer uit Bulgarije komen de Bulgaarse jongeren op bezoek naar Nederland. Dan gaan wij met hen vier dagen doorbrengen in het Stay Okay hotel in Den Haag. En laten wij op ons beurt zien hoe mooi Nederland is. En dat Den Haag een wereldstad is, waar je mensen ontmoet uit alle windstreken. Een stad die meer te bieden heeft dan alleen tulpen, kaas en klompen. Een stad met belangrijke nationale en internationale gebouwen zoals het Vredespaleis.


Heb je er zin in, wees er dan snel bij en meld je aan!

We vertrekken op 16 juli naar Bulgarije en keren op 20 juli terug. Daarna ontvangen wij onze Bulgaarse vrienden en vriendinnen op 27 juli met een verrassings welkomstdiner. Vier dagen trekken wij samen op en op 31 juli zwaaien we ze weer uit, wanneer zij naar huis terugkeren.


Voor aanmelding en meer informatie over dit jongerenkamp neem je gerust contact op met Duncan Wielzen. Tel. 06-28327571 of dr.wielzen@p4ev.nl. Wees er snel bij want er kunnen maximaal 15 jongeren meedoen. En enkele zijn je al voor.


Duncan Wielzen


World Interfaith Harmony Week 2018

Interreligieus Beraad Segbroek organiseert diverse activiteiten: 29 januari en 3 februari 2018

Lees het programma van 3 februari 2018 hier .

Lees het verslag van de dialoogtafels hier


World Interfaith Harmony Week 2017

Interreligieus Beraad Segbroek organiseerd diverse activiteiten.

Lees de flyer.

Flyer voorkant definitief.pdf

Flyer achterkant definitief.pdf