Blog en nieuws

Impressie van het jeugdkamp 2021

Werelddag van het Samenleven

Als Stuurgroep van URI zijn we aanwezig geweest op zaterdag 4 juni 2016 in Almere bij de Werelddag van het Samenleven van AISA Nederland en de opening van het Huis van Vrede.

Alaedinne Touhami vervult daarin een sleutelrol. Positief is de steun voor het Huis van Vrede van het Gemeentebestuur: de locoburgemeester is aanwezig en zij speecht bij de opening.

Samen met Sjeikh Khaled Bentounès, spiritueel leider van de Internationale Alâwiyy Soefi Vereniging NGO, lopen we vanaf het Stadhuis van Almere in een feestelijke internationale optocht door de stad. Of is het ook een pelgrimage? Vreedzaam scanderen we: “Hoop – Vrede – Samen Leven!” In 2006 verscheen bij Altamira-Becht Haarlem Bentounès’ boek ‘Soefisme – Hart van de islam’, isbn 9069637405.

’s Middags mogen we als URI-Stuurgroep een bijzondere workshop Vrede & Spiritualiteit verzorgen. Daar krijgen we speciaal contact met Helga en Anne van Muijen uit Almere. Dat resulteert in hun deelname aan de URI-Meeting met Victor op 10 juni.

Later meldt Alaeddine dat het ook fijn was om te zien dat er op de Werelddag van het Samen Leven banden zijn gelegd die op onze Inspiratiemiddag met Victor tot uiting zijn gekomen. Dat vindt hij een groot geluk: de oprechtheid om aan een betere wereld te werken met elkander, en niet tegen de ander.

Impressie van het jeugdkamp 2021

Werelddag van het Samenleven

Als Stuurgroep van URI zijn we aanwezig geweest op zaterdag 4 juni 2016 in Almere bij de Werelddag van het Samenleven van AISA Nederland en de opening van het Huis van Vrede.

Alaedinne Touhami vervult daarin een sleutelrol. Positief is de steun voor het Huis van Vrede van het Gemeentebestuur: de locoburgemeester is aanwezig en zij speecht bij de opening.

Samen met Sjeikh Khaled Bentounès, spiritueel leider van de Internationale Alâwiyy Soefi Vereniging NGO, lopen we vanaf het Stadhuis van Almere in een feestelijke internationale optocht door de stad. Of is het ook een pelgrimage? Vreedzaam scanderen we: “Hoop – Vrede – Samen Leven!” In 2006 verscheen bij Altamira-Becht Haarlem Bentounès’ boek ‘Soefisme – Hart van de islam’, isbn 9069637405.

’s Middags mogen we als URI-Stuurgroep een bijzondere workshop Vrede & Spiritualiteit verzorgen. Daar krijgen we speciaal contact met Helga en Anne van Muijen uit Almere. Dat resulteert in hun deelname aan de URI-Meeting met Victor op 10 juni.

Later meldt Alaeddine dat het ook fijn was om te zien dat er op de Werelddag van het Samen Leven banden zijn gelegd die op onze Inspiratiemiddag met Victor tot uiting zijn gekomen. Dat vindt hij een groot geluk: de oprechtheid om aan een betere wereld te werken met elkander, en niet tegen de ander.