Kerngroep

Voorzitter: Hanna Mitra Rambaran

Secretaris: Morgana Sythove

Penningmeester: Carola Goodwin


Leden:

Duncan Wielzen

Janakinatha Dasa

Mala Walage


Ereleden:

Ari van Buuren

Bart ten Broek


Kerngroep URI Nederland in vergadering bij Scientology Church