Over

Het United Religions Initiative (URI) – opgericht in april 2003 – is een groeiende wereldwijde gemeenschap, die als doel heeft het stimuleren van duurzame interreligieuze samenwerking; het beëindigen van religieus gemotiveerd geweld en het realiseren van culturen van vrede, gerechtigheid en heelwording voor de Aarde en alle levende wezens.

Sinds juni 1996 hebben duizenden mensen meegewerkt aan d e totstandkoming van URI. Het is een organisatie, gebaseerd op gemeenschappelijke spirituele waarden en gericht op het welzijn van iedereen. Mensen afkomstig uit verschillende culturen en tradities zetten zich in voor een organisatie, die bestaat uit zelfstandig opererende locale groepen die wereldwijd verbonden zijn.

Verspreid over de gehele wereld werken vrouwen en mannen van verschillende religieuze, spirituele en inheemse stromingen en tradities aan de totstandkoming van duurzame wereldwijde samenwerking. De oprichting van URI versterkt de hoop en het uitzicht van mensen op een betere wereld. Het is een wereld waar de waarden en lessen van de grote wijsheids-tradities mensen tot gids dienen en waar mensen elkaars geloof respecteren. Een wereld waar gewone mensen vanuit hun geestelijke rijkdom en passie samenwerken aan heelwording en een hoopvolle toekomst ten behoeve van onze wereldgemeenschap.
Under Construction!

Bedrijfsprofiel

Naam: Stichting United Religions Initiative-Nederland
KvK-nummer: 34228209

Stichting United Relations Initiative Nederland is gevestigd te 's-Gravenhage en heeft de ANBI-status vanaf 1 oktober 2012 en is bekend onder nummer 815365135.
Beschrijving
SBI-code: 94911 - Religieuze organisaties
Het stimuleren van de interreligieuze samenwerking binnen
Nederland

Bekijk ook onze informatiefolder: