Naar aanleiding van een artikel over het vluchtelingenvraagstuk dat ik voor de Herrnhuter Bote geschreven had en waarin mijn werkzaamheden voor de United Religions Initiative waren opgenomen, ben ik benaderd met de vraag of ik een bijdrage wilde leveren aan het Conciliair Proces in de vorm van een inleiding en een workshop.

Inleiding

In het kort heb ik verteld over de URI wereldwijd, 804 Cooperation Circles in 96 landen en de URI in Europa, 53 Cooperation Circles. Een Cooperation Circle is een samenwerkingsverband van ten minste drie geloven of levensbeschouwingen, die gezamenlijk werken aan thema’s als Vrede, Recht en Heelheid van de schepping. De deelnemers kregen het URI handvest uitgereikt in het Nederlands en Duits. Daarna heb ik duidelijk gemaakt dat de URI een organisatie is die bruggen bouwt, het is geen geloof.

Ik ben ingegaan op het begrip: Interfaith. Het gaat om interactie tussen mensen met verschillende religiën en levensbeschouwingen, maar vooral ook om het begrijpen van belangrijke verschillen en het herkennen van gemeenschappelijkheden. Ik heb kort wat achtergronden over de Interfaith Dialoog geschetst, waarbij kenmerkend is dat er een Interfaith beweging is ontstaan waar de grote wereldreligies met elkaar in gesprek zijn en dat het Christendom meedoet aan die discussie. De basis van de beweging wordt gevormd door internationale migratiestromen.

Workshop

Hierin werd een verdiepingsslag gedaan. De deelnemers kregen 10 regels voor Interfaith Dialoog aangereikt en moesten nadenken of ze deze kunnen toepassen in hun eigen gemeente. Heel duidelijk werd het verschil tussen debat en dialoog uitgelegd. We hadden er een sprekend voorbeeld van in de workshop.

Interfaith ontmoeting

De deelnemers aan het Conciliair Proces hebben voor het eerst meegedaan aan de opening en sluiting van de Shabat volgens de Joodse traditie.

Dienst

In de afsluitende dienst kwamen elementen van de workshops weer terug: Debat is geen dialoog en een Interreligieus Vredesgebed.

Tot slot

De campagne #watHOOPjijvoorNL is voortgekomen uit de voorbereiding voor het Conciliair Proces. Elke woensdag wordt een positief bericht geplaatst op social media, om negatieve verhalen te doorbreken.