We horen veel tegenwoordig over “Climate Change / klimaatveranderingen” en hoe belangrijk het is om daar bewust van te worden. Daarop was b.v. ook de recente March for Science gericht.

Hoe kunnen wij ons steentje bijdragen? Wat zeggen onze diverse religieuze, spirituele, levensbeschouwelijke of filosofische tradities hierover? Zijn er overeenkomstige ideeën? Hoe werken zij/wij samen om aan ecologische problemen het hoofd te bieden?

Aan de hand van voordrachten, oefeningen en cirkelgesprekken proberen we een manifest/actielijst op te stellen die kan inspireren tot praktische oplossingen.

Graag tot zaterdag 13 mei 2017!

URI Nederland

Informatie

Tijd: 12.00- 17.00 uur

Locatie: Kamperfoeliestraat 279, Den Haag (achter de kerk)

Bereikbaarheid: vanaf Den Haag Centraal met Randstad Rail 3 (halte Goudenregenstraat) en Randstad Rail 2 (halte Kamperfoeliestraat)

Entree: gratis, donaties zijn uiteraard altijd welkom

Voor meer info, zie: www.unitedreligions.nl of check de facebook pagina:

https://www.facebook.com/events/239480573192742/

PROGRAMMA

Je kunt natuurlijk alleen voor het programma vanaf 13:00 uur komen.

Bij voldoende animo verzorgen wij vanaf 12:00 uur een gezamenlijke lunch.

Wil je ook mee eten? Vermeld dit dan bij het opgeven. Enige dieetwensen horen wij graag!

We vragen dan tevens om € 7,50 over te maken naar rekeningnummer

NL74 INGB 0004 6391 68 t.n.v. Stichting URI Nederland o.v.v. naam deelnemer(s).

Meer informatie en aanmeldingen bij Merel: merelremmerswaal@gmail.com

13:00 inloop en kennismaking in de Kerkzaal (Kamperfoelieplein 29)

13:30 opening door CC Vrouwengroep Amsterdam

13:40 introductie ‘yoU aRe I’: Ari van Buuren

14:00 “Onze wereld – ons huis” oefening met Morgana

14:20 gastsprekers over ecologische en sociale veranderingen.

15:20 pauze, ontmoetingen en networking

16:00 “De aarde helen en bewonen – hoe doen wij dat?”

Cirkelgesprek met mensen uit verschillende tradities die vertellen hoe zij de aarde ervaren vanuit hun spirituele achtergrond. Vragen en antwoorden uitwisselen en delen. Het opstellen van een manifest. Geleid door Ari.

17:00 presentatie manifest en sluiting – Morgana

17:30 einde