Tijdens het mini-symposium in Ede over het thema “Interfaith Education for all”, deelden wetenschappers, beleidsmakers, het onderwijsveld en ouders hun kennis en ervaringen rond dit thema. In het net verschenen boek: “Interfaith Education for all”, komen theorie en praktijk van intercultureel en interreligieus leren bij elkaar. De schrijvers schetsen hiermee de weg naar een breed toepasbare didactische aanpak.

 

Begrippen, praktijk en visie

De redacteuren van het boek, Duncan Wielzen en de Edese Ina ter Avest, hebben ervoor gekozen om in het eerste deel de veelgebruikte begrippen te verhelderen. Wat verstaan we bijvoorbeeld onder intercultureel en interreligieus?

In het tweede deel staan de praktijkvoorbeelden centraal. De diversiteit is groot met bijdragen uit België, Canada, Duitsland, Engeland, Finland, Gambia, Maleisië, Nederland, Oman, Schotland, Turkije en de Verenigde Staten. Daardoor biedt dit deel van het boek inspiratie aan alle beoogde lezers. Dat is de brede groep van wetenschappers, beleidsmakers, leerkrachten en ouders die alleen samen kunnen zorgen voor interreligieus onderwijs. Tijdens de workshops bleek dat de uitwisseling van perspectieven soms lastig was maar wel zeer inspirerend.

In het derde deel komen wetenschappers aan het woord. Zij zien dat leerkrachten behoefte hebben aan reflectie. Zij zien dat het in gesprek gaan over verschillen wellicht meer biedt dan het streven naar overeenkomsten.  En zij vragen zich af wat beter is: praten over religie en godsdienst? Of over levensbeschouwing?

Steun voor leerkrachten

Aan het slot van de bijeenkomst werd gerefereerd aan het muzikale samenspel van viool, cello en piano als metafoor voor leren samen leven. Zoals de muzikanten spelen op hun instrument, zo kunnen leerkrachten kinderen in het onderwijs leren speels om te gaan met aangereikte tradities. De organisatoren zijn blij met de brede betrokkenheid bij het thema. Hun streven is om op basis van deze Engelstalige publicatie een Nederlandstalige bewerking te maken inclusief een didactische aanpak. Want zij zien dat leerkrachten steun nodig hebben als het gaat om interreligieus onderwijs.