Wij, vanuit URI-NL, Bidden elk vanuit Onze eigen traditie en Levensbeschouwing Wij bidden in verbondenheid Met elkaar.

Voor de wereld en voor Nederland. Voor de mensen in de zorg. Voor alle mensen die nog steeds Aan het werk zijn, zodat wij Boodschappen kunnen halen Of post ontvangen.

Voor onze regering en iedereen Die op zoek is naar oplossingen Om onze veiligheid te garanderen. Het Coronavirus houdt ons Allen in de greep.

We zien familie, kennissen, vrienden Worstelen om in leven te blijven. We voelen de machteloosheid Bij het heengaan van onze geliefden. We zien eenzaamheid en uitsluiting.

We bidden voor oplossingen. Wij bidden dat wij een nieuwe wereld orde mogen maken.

Wij hebben hoop voor de toekomst! Die hoop willen wij met u delen.

Ari, Bart, Carola, Duncan, Hanna Mitra, Janakinatha, Mala, Morgana, Salman.