Blog en nieuws

Impressie van het jeugdkamp 2021

Vrijheid van religie en geloof voor iedereen - wat de VN, EU en NL doen

Op 16 juni 2016 vond er een dialoog plaats op de Haagse Hogeschool over Vrijheid van religie en geloof voor iedereen. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties.

Sprekers waren: Prof. Yvonne Donders, die ook de bijeenkomst leidde; Dr. Dennis de Jong, Europarlementariër voor de SP en Kees van Baar, de Nederlandse Human Rights ambassadeur.

Prof. Donders haalde het onderzoek aan dat uitgevoerd was door het College voor de Rechten van de Mens, Mensenrechten in Nederland - publieksmeting 2015. Uit dat onderzoek bleek dat mensen in Nederland wel het recht kenenn voor vrijheid van relgie, maar ze beschouwen vrijheid van religie niet als een issue of probleem voor mensenrechten, althans niet in hun eigen land. Verder ging ze in op enkele internationale instrumenten voor vrijheid van religie, zoals de Universele Verklaring van Mensenrechten, verschillende verdragen voor mensenrechten op VN en Europees niveau en in de Nederlandse wet.

Enkele vragen die zij ter discussie voorlegde waren: Wat moet beschermd worden, religies of mensen? Wie moet wat doen? Is de wet voldoende?

Ze eindigde haar betoog met het herformuleren van de titel van het debat: Vrijheid van religie en geloof voor iedereen - wat kan de VN, EU en NL doen.

Vrijheid van religie en  geloof voor iedereen - wat kunnen wij doen.

Dr. Dennis de Jong hield ons voor dat in Europa allees de Christen Democraten een netwerk hebben op vrijheid van religie (FOB). Er bestaat een EU gids voor FOB.

Kees van Baar houdt zich ook bezig met FOB, maar maakt zich ook sterk om individuen te verdedigen, zowel niet-gelovigen als mensen die vervolgd worden om hun geloof. Hij voert dialogen met landen als Pakistan, Oekraïne, en Saoedi Arabië. Hij brengt mensen rond de tafel om hierover te spreken. Vanuit het EU-Parlement wordt aangedrongen op commitment. Er is een VN resolutie voor FOR (vrijheid van religie).


Impressie van het jeugdkamp 2021

Vrijheid van religie en geloof voor iedereen - wat de VN, EU en NL doen

Op 16 juni 2016 vond er een dialoog plaats op de Haagse Hogeschool over Vrijheid van religie en geloof voor iedereen. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties.

Sprekers waren: Prof. Yvonne Donders, die ook de bijeenkomst leidde; Dr. Dennis de Jong, Europarlementariër voor de SP en Kees van Baar, de Nederlandse Human Rights ambassadeur.

Prof. Donders haalde het onderzoek aan dat uitgevoerd was door het College voor de Rechten van de Mens, Mensenrechten in Nederland - publieksmeting 2015. Uit dat onderzoek bleek dat mensen in Nederland wel het recht kenenn voor vrijheid van relgie, maar ze beschouwen vrijheid van religie niet als een issue of probleem voor mensenrechten, althans niet in hun eigen land. Verder ging ze in op enkele internationale instrumenten voor vrijheid van religie, zoals de Universele Verklaring van Mensenrechten, verschillende verdragen voor mensenrechten op VN en Europees niveau en in de Nederlandse wet.

Enkele vragen die zij ter discussie voorlegde waren: Wat moet beschermd worden, religies of mensen? Wie moet wat doen? Is de wet voldoende?

Ze eindigde haar betoog met het herformuleren van de titel van het debat: Vrijheid van religie en geloof voor iedereen - wat kan de VN, EU en NL doen.

Vrijheid van religie en  geloof voor iedereen - wat kunnen wij doen.

Dr. Dennis de Jong hield ons voor dat in Europa allees de Christen Democraten een netwerk hebben op vrijheid van religie (FOB). Er bestaat een EU gids voor FOB.

Kees van Baar houdt zich ook bezig met FOB, maar maakt zich ook sterk om individuen te verdedigen, zowel niet-gelovigen als mensen die vervolgd worden om hun geloof. Hij voert dialogen met landen als Pakistan, Oekraïne, en Saoedi Arabië. Hij brengt mensen rond de tafel om hierover te spreken. Vanuit het EU-Parlement wordt aangedrongen op commitment. Er is een VN resolutie voor FOR (vrijheid van religie).