Blog en nieuws

Impressie van het jeugdkamp 2021

Inspiratie meeting met Victor Kazanjian

Het Pastoraal Centrum van de Hofkerk of Kerk van de HH.Martelaren van Gorcum is ons ter beschikking gesteld voor de Inspiratie-Meeting op vrijdag 10 juni 2016 met Victor Kazanjian, de Executive Director van URI.

Er stroomt een breed spectrum aan zo’n 30 gasten binnen. Meteen ontstaan vertrouwde èn nieuwe ontmoetingen. Ari opent de middag met een gedicht van Su Shi.

Hij heet allereerst Victor Kazanjian als Executive Director van URI welkom. Ook dankt hij Coen van Loon als pastor van de Hofkerk voor de verleende gastvrijheid vandaag, met Janneke de Bruin en Liesbeth Wijkhuizen als ook geïnteresseerde gastvrouwen.

Vervolgens introduceert Ari URI kort als: yoU aRe I!

“Binnen URI gaat het niet alleen om religieuze tradities. Zoals we in onze mei-brief aangaven willen wij mensen uit diverse religieuze, spirituele, humanistische, atheïstische, filosofische en inheemse tradities met elkaar verbinden.

We promoten duurzame inter-levensbeschouwelijke samenwerking. We werken aan beëindiging van religieus gemotiveerd geweld. Zo willen wij bijdragen aan vrede en recht op onze aarde, waarvoor we met elkaar verantwoordelijkheid en zorg dragen. URI wil wereldwijd op het grondvlak van de samenleving – de zogeheten “grassroots” – werken en daar mensen met elkaar verbinden. You Are I!”

Er zijn mensen aanwezig namens de CC-Stuurgroep; de CC-IBS Den Haag; de CC-IPS; de slapende CC-STNL; en de CC-in oprichting Dromen & Mystiek. Voorts zijn er mensen van beoogde CC’s zoals: de Stichting Wereld-ontmoetingen; Dialoog in Actie Amsterdam; BIO/Breed Interreligieus Overleg Amsterdam-Oost; de Vrouwengroep van de RLRA Amsterdam; Halte 2717 Zoetermeer; en uit Almere geïnteresseerden. Aanwezig is ook een vertegenwoordigster van Brahma Kumaris Amsterdam: ooit begon URI in Europa met een Consultation in 1997 in het Global Retreat Centre van BK bij Oxford. Annie Imbens en Ari berichtten daarover op een bijeenkomst bij BK Amsterdam, en Bart voegde zich bij hen.

Victor vertelt dat hij de afgelopen dagen veel aandacht aan URI in Oost-Europa heeft besteed. De politieke situatie is daar erg complex: verrechtsend, patriottistisch, met weinig openheid voor vluchtelingen.

Victor begint zijn speech met te vertellen dat hij blij en vereerd is om hier met ons te zijn. Nadat hij een vredeswens heeft uitgesproken, haakt hij in op de actualiteit dat sommige van onze vrienden momenteel bezig zijn met de Ramadan. Hij vertelt over de quote uit de Koran en wel Sura 49,13: “Behold, we have created you all out of a male and a female, and have made you into nations and tribes, so that you might come to know one another.” Morgana noemt dit mogelijk het belangrijkste thema van deze dag!

Vervolgens vertelt Victor over zijn werk en hoe leuk hij het vindt om te doen. Hij ervaart elke keer weer de energie en het enthousiasme van over de hele wereld en ziet elke dag hoe gevarieerd en divers we allemaal zijn.

Het nieuws gaat soms over het feit dat religie competitief zou zijn en uit zou zijn op vernietiging, maar wat hij in het echt ziet is heel veel mensen die juist streven om in vrede met elkaar te leven. En dat zie je niet op het nieuws. Wij, in URI, geven iets positiefs. We geven die mensen een stem, doordat we een wereldwijd netwerk zijn.

In San Francisco zit het hoofdkwartier en het enige doel van het kantoor is om de Ccs en de individuen te ondersteunen in hun werk.

In URI werken we op de grassroots en met cirkels: Cooperation Circles, waarin iedereen gelijk is. URI is een echte afspiegeling van de mensheid en heel erg divers. Victor leert elke dag wat bij door met al die diverse CC's samen te werken. In San Francisco kunnen ze al die mensen een stem geven en de verhalen doorvertellen om zo de wijsheid en het werk te delen.

Tot slot benadrukt Victor nog dat spanningsvelden juist interessant zijn: het zijn de creatieve plekken waar nieuwe dingen en inzichten tot stand kunnen komen.

Impressie van het jeugdkamp 2021

Inspiratie meeting met Victor Kazanjian

Het Pastoraal Centrum van de Hofkerk of Kerk van de HH.Martelaren van Gorcum is ons ter beschikking gesteld voor de Inspiratie-Meeting op vrijdag 10 juni 2016 met Victor Kazanjian, de Executive Director van URI.

Er stroomt een breed spectrum aan zo’n 30 gasten binnen. Meteen ontstaan vertrouwde èn nieuwe ontmoetingen. Ari opent de middag met een gedicht van Su Shi.

Hij heet allereerst Victor Kazanjian als Executive Director van URI welkom. Ook dankt hij Coen van Loon als pastor van de Hofkerk voor de verleende gastvrijheid vandaag, met Janneke de Bruin en Liesbeth Wijkhuizen als ook geïnteresseerde gastvrouwen.

Vervolgens introduceert Ari URI kort als: yoU aRe I!

“Binnen URI gaat het niet alleen om religieuze tradities. Zoals we in onze mei-brief aangaven willen wij mensen uit diverse religieuze, spirituele, humanistische, atheïstische, filosofische en inheemse tradities met elkaar verbinden.

We promoten duurzame inter-levensbeschouwelijke samenwerking. We werken aan beëindiging van religieus gemotiveerd geweld. Zo willen wij bijdragen aan vrede en recht op onze aarde, waarvoor we met elkaar verantwoordelijkheid en zorg dragen. URI wil wereldwijd op het grondvlak van de samenleving – de zogeheten “grassroots” – werken en daar mensen met elkaar verbinden. You Are I!”

Er zijn mensen aanwezig namens de CC-Stuurgroep; de CC-IBS Den Haag; de CC-IPS; de slapende CC-STNL; en de CC-in oprichting Dromen & Mystiek. Voorts zijn er mensen van beoogde CC’s zoals: de Stichting Wereld-ontmoetingen; Dialoog in Actie Amsterdam; BIO/Breed Interreligieus Overleg Amsterdam-Oost; de Vrouwengroep van de RLRA Amsterdam; Halte 2717 Zoetermeer; en uit Almere geïnteresseerden. Aanwezig is ook een vertegenwoordigster van Brahma Kumaris Amsterdam: ooit begon URI in Europa met een Consultation in 1997 in het Global Retreat Centre van BK bij Oxford. Annie Imbens en Ari berichtten daarover op een bijeenkomst bij BK Amsterdam, en Bart voegde zich bij hen.

Victor vertelt dat hij de afgelopen dagen veel aandacht aan URI in Oost-Europa heeft besteed. De politieke situatie is daar erg complex: verrechtsend, patriottistisch, met weinig openheid voor vluchtelingen.

Victor begint zijn speech met te vertellen dat hij blij en vereerd is om hier met ons te zijn. Nadat hij een vredeswens heeft uitgesproken, haakt hij in op de actualiteit dat sommige van onze vrienden momenteel bezig zijn met de Ramadan. Hij vertelt over de quote uit de Koran en wel Sura 49,13: “Behold, we have created you all out of a male and a female, and have made you into nations and tribes, so that you might come to know one another.” Morgana noemt dit mogelijk het belangrijkste thema van deze dag!

Vervolgens vertelt Victor over zijn werk en hoe leuk hij het vindt om te doen. Hij ervaart elke keer weer de energie en het enthousiasme van over de hele wereld en ziet elke dag hoe gevarieerd en divers we allemaal zijn.

Het nieuws gaat soms over het feit dat religie competitief zou zijn en uit zou zijn op vernietiging, maar wat hij in het echt ziet is heel veel mensen die juist streven om in vrede met elkaar te leven. En dat zie je niet op het nieuws. Wij, in URI, geven iets positiefs. We geven die mensen een stem, doordat we een wereldwijd netwerk zijn.

In San Francisco zit het hoofdkwartier en het enige doel van het kantoor is om de Ccs en de individuen te ondersteunen in hun werk.

In URI werken we op de grassroots en met cirkels: Cooperation Circles, waarin iedereen gelijk is. URI is een echte afspiegeling van de mensheid en heel erg divers. Victor leert elke dag wat bij door met al die diverse CC's samen te werken. In San Francisco kunnen ze al die mensen een stem geven en de verhalen doorvertellen om zo de wijsheid en het werk te delen.

Tot slot benadrukt Victor nog dat spanningsvelden juist interessant zijn: het zijn de creatieve plekken waar nieuwe dingen en inzichten tot stand kunnen komen.